Web Analytics

Arbeidsrecht

Afbeelding

Jurist arbeidsrecht

Link toevoegen

Ontslag UWV

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voordat je een werknemer kunt ontslaan. In de ontslagbrief staat de reden van het ontslag en hoe de verdere afwikkeling zal gebeuren. Als je deze brief verkregen hebt, is het jouw verantwoordelijkheid als werkgever om je werknemers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te stellen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

andere pagina's

andere overzichtspagina

long gaan

Link toevoegen

Freelancers

Als ondernemer hoop en verwacht je dat de onderneming steeds meer groeit. Het is gewoonlijk dat bij groei van het bedrijf de werkdruk te groot wordt of dat bepaalde expertise gezocht wordt. Wat dan? Je kunt werknemers aannemen, maar daar zijn risico’s aan verbonden. Dan toch eerst een zzp’er? Risico's  daar ook aan verbonden. In dit artikel wordt daarop ingegaan.

Jurist arbeidsrecht

Link toevoegen

Ziekte

Ziek zijn is voor de meeste mensen niet iets . Je bent dat vaak wel een aantal dagen per jaar. Bij een griepje blijft het veelal wel. Helaas komt het ook voor dat iemand voor lange tijd tijd ziek is. In principe heeft een werknemer altijd recht op loon, behalve als het niet verrichten van werk voor rekening van de werknemer moet komen. Valt ziekte daar ook onder? Heeft een werknemer recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte? Hoe hoog is het salaris dan als er wel recht op is en wie betaalt dan de loondoorbetaling? In dit artikel zullen deze vragen beantwoord worden.

Transitievergoeding berekenen

Link toevoegen

Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer en is bedoeld om de onderlinge verhoudingen en arbeidsvoorwaarden te regelen. Een overeenkomst waarboven staat dat het een arbeidscontract is, is niet altijd daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst. Tegelijkertijd zijn sommige contracten juist wel een arbeidsovereenkomst terwijl ze anders worden genoemd.

Link toevoegen

Relatiebedingen

Het is voor werkgevers erg belangrijk om bepaalde afspraken te maken met de werknemers. Dit wordt geregeld door een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Om ervoor te zorgen dat dit rechtsgeldig is, is het goed om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding.

Ontslag aanvraag uwv

Link toevoegen

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht vind je regels over bijvoorbeeld transitievergoeding, de duur van arbeidsovereenkomsten en de ontslagregels. Met de kennis en kunde van een bedrijfsjurist voorkom je vaak ruzies. In iedere fase is dat mogelijk. Of het nu om het aannemen of juist het ontslag van een medewerker gaat; wij staan voor je klaar met een juridisch advies op maat.

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 28-06-2022

Aanmaakdatum: 31-03-2022

Rubrieken: 7

Links: 6

Link toevoegen